محاسبه هزینه طراحی سایت

هزینه طراحی سایت هیچوقت ثابت نیست چون هرسایت با توجه به امکانات مورد نیازش به منابع،هزینه و زمان منحصر به خودش احتیاج دارد

از طرفی ارائه قیمتی ثابت و محاسبه نشده باعث نارضایتی کارفرما و عدم اعتماد طرفین میشه


بنابراین چنانچه مایلید از هزینه دقیق طراحی سایت دلخواهتون مطلع بشید کافیه فرم زیر را پر کنید